PRE HOUSEMAN ATTACHMENT PROGRAM (Google form) Click here to complete your form
Toggle Bar

MEDICAL EXAMINATION FOR FOREIGN WORKERS
Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada surat tuan dengan rujukan MMA 1031/8 bertarikh 5 Disember 2015.

Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil maklum bahawa pihak Malaysian Medical Association (MMA) memohon penjelasan berhubung agihan kuota maksimum pemeriksaan perubatan pekerja asing kepada setiap klinik doktor panel FOMEMA.

You may download the PDF here -> pdfMedical Examination For Foreign Workers

Semua Pengamal Perubatan Berdaftar
Semua Pengamal Pergigian Berdaftar
Semua Doktor Veterinar

pdfPDF Copy

More Articles ...